HİZMETLERİMİZ
 

*Yüksek lisans ve doktora tez ve her türlü akademik çalışma için anket hazırlanır.
*Anketlerin geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılır. Açımlayıcı veya doğrulayıcı faktör analizlerinin çıktıları tablo ve grafik halinde gösterilir.

*Tıbbi istatistik, Ekonometrik analizler (Ewievs), anket değerlendirme, spss istatistik (ölçek geliştirme, yapısal eşitlik modeli, yol analizi (path) t testi, varyans analizi, korelasyon, regresyon) yapılır.
 

*Tez yazım kılavuzuna uygun olarak yöntem ve bulgular oluşturulur.

 

*Üniversitelerin Bilimsel Araştırma Projelerine destek olunur.
 

*Hipotez, problem cümlesi, alt problemleri oluşturulur.
 

*Örneklem sayısı/büyüklüğü hesaplanır.

 

*Anket hazırlanır.
 

*Veri girişi (anketlerin bilgisayara girişi) yapılır.
 

*Testler öncesi verilerin düzenlenmesi, hata kontrolü yapılır.


*İNTİHAL ORANI DÜŞÜRME yapılır.


*Parametrik sınamalar, hangi yöntemin kullanılacağını belirleme (normal dağılım, homojenlik, eşvaryanslılık vb.) işleri yapılır.

 

*Akademik çalışmalarda SPSS analizi, anket analizi, veri analizi, tez analizi yapılır.
 

*Güvenirlik, geçerlik testleri (Cronbach, test-tekrar test, temel bileşenler analizi, madde-toplam korelasyonu, açımlayıcı faktör (AFA) / doğrulayıcı faktör (DFA) yapılır.
 

*SPSS Anova analizi, SPSS Kovaryans (Ancova) analizi, SPSS betimsel analiz yapılır.

HAKKIMIZDA

*Tamamı ölçme ve değerlendirme alanında uzman kişilerden oluşan ekibimiz ile; tez ve makalelerinize danışmanlık yapma, anket hazırlama, anket geçerlilik ve güvenirlik analizleri, anket uygulama, veri girişi, veri analizi ve bunların yorumlama çalışmalarında kurumsal ve bireysel olarak hizmet vermekteyiz.
 

*Ekibimizdeki herkes SPSS, EVİEWS, AMOS, yapay zekaya dayalı tahmin (çoklu regresyon) ve sınıflandırma (lojistik regresyon) analizleri programlarında uzmandır.
 

*Kanonik korelasyon analizi, diskriminant analizi, probit regresyon, kümeleme analizi, hiyerarşik doğrusal modelleme, chaıd analizi, veri zarflama analizi gibi çok değişkenli istatistiksel analizleri hizmetlerimiz arasında yer almaktadır.
 

*Ekibimiz 5846 sayılı Fikri ve Sanat Eserleri kanunu kapsamında danışmanlık hizmeti sunmaktadır.
 

*Konularınız ve sorularınız için bize telefon ve mail yoluyla ulaşmanız yeterli olacaktır.
*Konuyla ilgili uzman kadromuz sizin sorularınıza en kısa zamanda çözüm bulacaktır.
 

*Öncelikli hedefimiz müşterilerimizin bilim dünyasına yeni bakış açısı sunacak, özgün çalışmalarına katkıda bulunabilmek ve müşteri memnuniyetidir.
 

*İstatistiksel danışmanlık hizmetlerimizde önce ücretsiz olarak ilk görüşme yapılır. İlk görüşmede hizmet talep eden kişinin elindeki veri incelenir.
 

*Hizmet talep eden kişinin yapmayı düşündüğü veya ihtiyacı olan analiz üzerinde tavsiyelerde bulunur. Eğitim /ve iş planı çıkarılarak çalışma devam ettirilir.
 

*Siz değerli müşterilerimize 7 gün 24 saat hizmet vermek bizim için onur ve gururdur.