İSTATİSTİK DANIŞMANLIĞI

İSTATİSTİK MERKEZİ olarak ön çalışmayı çok önemsiyoruz. Düşünün bir bina yapacaksınız ve belediyeden, devletten izin almadınız. Ne olur? Yıkılır değil mi? Ya da proje değişir, zaman ve maliyet sorunları yaşarsınız. Bir de şöyle düşünün bir bina yapacaksınız başından itibaren belediyeden gerekli izinleri aldınız, projenizi çizdiniz. Sıkıntı yaşar mısınız? Tabi ki de hayır. Bizler siz değerli bilim insanları için teziniz veya makalenizle ilgili ilk önce isteseniz de istemeseniz de ÖN ÇALIŞMA yapıyoruz (Zorunlu).

Ön çalışmada, problem ve hipotezleri, alt problem veya alt hipotezleri tespit ediyoruz.

Araştırmanızın modelini belirliyoruz ve şekil çiziyoruz.

Çalışma evrenini ve örneklem hacmini belirliyoruz.

Örneklem özelliklerinin nasıl tablolaşacağını ve yorumunu kısaca veriyoruz.

Anketleri, veri toplama araçlarınızı, belirliyoruz ve geçerliliği ve güvenirliği test edilmiş anket dahi olsa yapısal eşitlik modellemesi grafiği ve iyi uyum indekslerini yapıyoruz. Veri toplama araçlarını YEM modeli ve güvenirlik tablolarını veriyoruz.Verileri nasıl çözümleyeceğimizi ve yorumlayacağımızı açıklıyoruz.


 

ve İSTATİSTİK MERKEZİ olarak diyoruz ki; bu ön çalışmayı danışmanınıza onaylattıktan sonra analizlere geçeceğiz. Şimdi bir düşünün böyle bir hizmetle ve ön çalışmayla zaman ve maliyet sorunları yaşar mısınız. Yıllarca bizlerin gördüğü şu; bilim insanı kendince bir şeyler yapmaya çalışıyor ve örneklem hacmini n=181 belirlemiş, danışman diyor ki n=384 olsun. Buyurun bakalım tez komple değişmeyecek mi?