SIKÇA SORULAN SORULAR
 

 

1. Tezimle ilgili ön çalışma yapıyor musunuz?
Evet. Araştırmanızın yöntem kısmıyla ilgili gerekli ön çalışmaları yapıp danışmanınızdan onay aldıktan sonra gerekli hesaplamalara geçiyoruz.

2. İstatistiki güven aralığını neye göre belirliyorsunuz?
Bilindiği gibi normal dağılım eğrisi ya da Galton eğrisi dediğimiz bir çan eğrisi vardır. Burada % 68, % 95 ve % 99 güven düzeyleri vardır. Bizler müşterilerimizin talepleri doğrultusunda ve danışmanlarının yönlendirmesi doğrultusunda 0,95 p<.05 ve 0,99 p<.01 güven ve manidarlık düzeylerinde çalışmalarınızı belirliyoruz.
 

3. Parametrik ya da parametrik olmayan analizleri neye göre belirliyorsunuz?
Verileriniz gerekli analizler, testler sonucunda eğer ki normal dağılımı sağlıyor ya da normal dağılıma yakın ise parametrik analizler, normal dağılımdan sapmalar olduğunda ise non parametrik analizler kullanmaktayız.
 

4. Danışmanım verilerin normal dağılmasını istiyor ne yapmalıyım?
Normal dağılımdan sapma gösteren çarpık dağılım sergileyen verilerde verilerin negatif veya pozitif kayışlı olmasına göre karekök, hiperbol, logaritmik vs. dönüşümler yaparak verilerin normale yakınlaştırılmasını sağlıyoruz.

5. Yaptığınız analizlerle ilgili bizleri bilgilendirir misiniz?
Evet. Yapılan istatistiki analizlerle ilgili ilk önce sizlere istatistiki hesaplamaların nasıl yapıldığını, nereden verilerin geldiğini vs. kısacası anlayacağınız tarzda bilgilendiriyoruz. Çünkü sizlerde danışmanınıza veya tez jürinize bilgilenmiş bir şekilde anlatımı sağlıyorsunuz.

6. Tez önerisini seçmeden önce sizinle irtibata geçsem ne gibi faydası olur?
Tez önerinizi belirlemeden önce bizimle irtibata geçmeniz halinde sizlere daha orijinal ve bilimsel çalışma başlıkları veya problemleri sunmaktayız. Bu sayede de bilime hizmet etmeye çalışmaktayız.

7. Alt problemleri veya hipotezleri neye göre belirliyorsunuz?
Anket veya ölçeğinize göre, araştırma deseninize, ölçekte yer alan bağımsız değişkenlerin hesaplamaya değer olanlara göre belirliyoruz.

8. Araştırma modelimin seçiminde ve model çiziminde yardımcı olur musunuz?
Evet. Araştırma probleminize göre deneysel, genel tarama modeli veya ilişkisel model olup olmamasına karar veriyoruz.

9. Hazır anket mi kullanmalıyım yoksa kendim mi anket oluşturmalıyım?
Bizler istatistik uzmanlar olarak ölçeklerin kapsam geçerlilikleri, yapı geçerlilikleri sağlanılarak araştırmacı tarafından oluşturulması taraftarıyız. Bu sayede madde havuzu oluşturulup araştırma amacına hizmet etmiş olacaksınız. Geçerlik ve güvenirlik analizleri de tarafımızdan yapılacaktır. Ancak danışmanlar genellikle pratik olması için hazır anketlerin kullanılmasını istemektedirler.

10. Araştırma evrenini neye göre belirliyorsunuz?
Çalışma evrenine göre belirliyoruz. Sizlerden gerekli bilgileri aldıktan sonra TUİK’te mevcut olanları kendimiz belirliyoruz. Ancak izinli olarak alınması gereken bilgileri de bilgi sınırını çizerek almanız gereken bilgilerin ne olduğunu söyleyerek sizden talep ediyoruz.

11. Araştırmada kaç kişiye ulaşmam gerekiyor?
Evren belirlendikten sonra gerekli hesaplamalarla örneklem hacmine ulaşıyoruz. Araştırma desenine göre olasılığa dayalı ya da olasılığa dayalı olmayan örnekleme alma yöntemlerinden faydalı olacağına inandığımız yöntemi seçeceğiz.

12. Sizden yardım almam bilimsel etik kavramına ters düşmekte midir?
Kesinlikle hayır. Çünkü amacımız bilime katkı sağlamaktır. İntihal, etik kavramlar bizlerin kesin çizgileridir. Bizler sadece uzmanlık alanımızda danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Uygulama noktası uzmanlık gerektirdiğinden sizlere hizmet vermekteyiz.

13. Danışmanım uygulamada 100 kişiye ulaşmamın yeterli olacağını söylüyor ne yapmalıyım?
Danışmanın 100 kişi demesinin sebebi uygulamadaki n>30 bağıntısından dolayıdır. Ancak evrenden yansız seçim noktası ve örnekleme seçimi noktası yüz kişinin üzerinde olabilir. Bazı araştırmalar 100 kişi ile yeterli gelirken bazılarında Tip I ve Tip II hataya düşmemek için daha yüksek olabilir.

14. Danışmanım örneklem hesabında n=384 iken her ihtimale karşı n=500 kişiye ulaş diyor ne yapmalıyım?
Kesinlikle yansız bir biçimde örneklem hesabına uymanızı öneririz.

15. Ölçek geçerliliğini veya güvenirliği nasıl hesaplıyorsunuz?
Geçerlilik için açımlayıcı faktör analizi yada doğrulayıcı faktör analizini kullanıyoruz. Güvenirlik için madde güvenirliği yada test güvenirliğini hesaplıyoruz.

16. Anketi dolduran bazı kişiler rastgele dolduruyor ne yapmalıyım?
Bizler anketlerin rastgele dolduran kişileri gerekli hesaplamalarla tespit ediyoruz. Gerçekten araştırmanın bilimselliğine etki etmeyecekse müdahale etmiyoruz. Bilimselliğe etki edecekse danışmandan gerekli izinler alınarak ve tezde belirtilerek şu kişilerin anket cevapları araştırmaya dahil edilmemiştir diyoruz. Ancak bizler bilimsel olarak çıkartılmaması taraftarıyız.

17. Ankette sağlıklı veriler almak için anketleri nasıl doldurtmalıyım?
Anketin hedef kitlesinin sorulan soruları anlaması için somut örneklerle bilgilendirme yapmalısınız. Bizler anketlerin dağıtılarak hemen cevaplanması taraftarı değiliz. Yüz yüze zaman ayırarak bu işlemlerin yapılması taraftarıyız.

18. Ankette demografik değişkenleri neye göre belirlemeliyim?
Bu çok önemli bir husustur. Araştırma probleminize göre uzman görüşü alınarak belirlenmesi hayati önem arz etmektedir. Çünkü gereksiz demografik değişkenler hem işe yaramayacak hem de size zaman kaybettirecektir.

19. Youtube videoları izleyerek kendim basit analizleri yapabilir miyim?
Eğer ki istatistiki bir uzmanlığınız yok ise kesinlikle hayır diyoruz. Çünkü anlamlı çıkmayacak bulgu anlamlı çıkabiliyor ya da anlamlı çıkacak bulgu anlamsız çıkabiliyor (Tip I ve Tip II hata). O nedenle yanlış bulgular üzerinde hareket etmiş oluyorsunuz. Haliyle bu da bilimsel değildir.

20. Tek yönlü varyans analizinde neye dikkat etmeliyim?
İlk önce verilerin normal dağılıma sahip olmalarına, daha sonra varyansların homojen dağılmasına dikkat etmelisiniz.

21. Tek yönlü, İki yönlü ANOVA ve MANOVA ne demektir?
Araştırmada hesaplamaya sokacağınız bağımsız değişkenlerin sayısıdır. Bağımlı ve bağımsız değişken sayısına göre farklılık göstermektedir.

22. ANCOVA analiz temel şartlarını sağlıyor musunuz?
Bilindiği gibi ancova analizi varyans ve regresyon analizinin kombinasyonudur. Regresyon eğimleri, normal dağılım ve eşit varyans varsayımlarını Ful faktör ve custom ile kontrol ederek temel varsayımlar sağlandıktan sonra yorumlamalara geçiyoruz.

23. Danışmanın regresyon analizi olmasını istiyor ne yapmalıyım?
Öncelikle verilerinizin sınıflama, sıralama, eşit aralıklı veya oranlı ölçekten gelip gelmemesine bakıyoruz. Ölçek dönüşümleri sağlandıktan sonra bağımlı ve bağımsız değişken sayısına göre basit veya çoklu regresyon analizler yapıyoruz.

24. T test analizi ne zaman yapılır?
Bağımsız değişkeniniz eğer ikili sınıflamaya tabi ise t test analizi yapılmaktadır. T test analizinin de analiz yapılmadan önce temel varsayımları mevcuttur. T testinin çeşitleri vardır.

25. Tabloları sizler mi yapıyorsunuz?
Evet hesaplamalarınıza göre uygun tabloları bizler yapıp içlerini dolduruyoruz.

26. Tablo yorumlarını siz mi yapıyorsunuz?
Evet tabloların istatistiki yorumlarını uzmanlık gerektirdiğinden (iç yorum) bizler yapıyoruz. Ancak alanınıza uygun olarak sizlerin gereken yorumlarınızı nasıl yapmanız gerektiği hususunda da yardımcı oluyoruz. Yani dış yorumlar sizlere ait oluyor.

27. Danışmanım yaptığınız tablo ve yorumlara düzeltme verdiğinde ne yapıyorsunuz?
Bizimle irtibat geçmeniz halinde gerekli düzeltmeler tarafımızdan yapılmaktadır.
 

28. SPSS eğitimlerini bireyler olarak alabilir miyim?
Tabi ki de hem bireysel hem de grup halinde alabilirsiniz. Uzaktan eğitimlerimiz de vardır.